Nasze usługi

Przykłady stosowania ortodoncji

Studia przypadków:

 

Przypadek 1:

Pacjentka leczona przez okres okolo 2 lat. Podjęła leczenie w wyniku znacznego wysunięcia górnych przednich zębów oraz obecności nieestetycznych szpar w łuku górnym i dolnym. Do korekty wady konieczne było usunięcie po każdej stronie w łuku górnym po jednym zębie przedtrzonowym.
Leczenie zakończono uzyskując prawidłowe kontakty zębowe, zamknięte szpary po usunietych zębach bocznych. Koreka tego typu wad pozala uzyskać pacjentce piękny uśmiech.

 

                               Przed                                           Po

SZCZEKA1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 2:

Pacjentka leczona z powodu nasilonego stłoczenia zębów przednich w łuku dolnym. Leczenie aparatami stałymi trwało około 1.5 roku i wymagało usunięcia jednego zęba siecznego w łuku dolnym.
Wynik leczenia to całkowita korekta istniejącej wady i stabilny wynik leczenia.

 

 

                        Przed                                                 Po

szczeka2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 3:

Pacjentka podjęła leczenie z powodu nieprawidłowo położonego górnego lewego kła. Leczenie aparatami stałymi trwało około 2 lata i pozwoliło na całkowitą korektę istniejących nieprawidłowości zębowych.

 

 

                        Przed                                                      Po

szczeka3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 4:

Pacjentka z nasilonymi nieprawidłowościami zębowymi w łuku górnym, leczona z usunięciem dwóch zębów bocznych w łuku górnym. Czas korekty tej wady zgryzu nie praekroczył 1.5 roku, był wystarczający do skorygowania istniejących nieprawidłowości i całkowitego zamknięcia szpar po usuniętych zębach.

 

 

 

                          Przed                                             Po

szczeka 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 5:

Takim uśmiechem obdarowuje nas obecnie pacjentka Ewa, której korekta wady zgryzu przebiegała bez konieczności usunięcia zębów. Leczenie trwało około 1.5 roku i obecnie jest stabilizowane aparatami retencyjnymi. Pozdawiamy Panią, Pani Ewo.

 

 

 

                    Przed                               Po

szczeka5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 6:

Pacjentka z tą wadą zgryzu, całkowicie zasłaniała zębami górnymi zęby dolne. Leczenie tej groźnej wady trwało 2 lata i wymagało usunięcia zębow w łuku górnym po jednym z prawej i lewej strony. Efekt tego leczenia oceńcie Państwo sami.

 

                           Przed                                                Po

szczeka6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 7:

Ta pacjentka leczona była przez około 1.5 roku bez usuwania zębów. Leczenie było bardzo trudne z powodu głębokiego zachodzenia zębów górnych na dolne. Po zakończonym leczeniu, które uszeregowało wszystkie zęby, doszło także od uwidocznienia zębów dolnych, dzięki czemu uśmiech stał sie pełniejszy.

 

 

                     Przed                                             Po

szczeka7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 8:

Pacjentka Natalka którą serdecznie pozdrawiam, leczona była ortodontycznie z powodu istniejącej ”uroczej” diastemy między górnymi jedynkami. Po leczeniu aparatami stałymi jej uśmiech jest bardzo ładny.

 

 

                        Przed                                     Po

szczeka8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 9:

Bardzo trudny przypadek zwężenia szczęki po obu stronach. Leczenie wymagało założenia aparatu stałego na obydwa łuki zębowe. Uzyskany został satysfakcjonujący efekt leczenia ortodontyczngo, co przekłada się jednocześnie na zadowolenie pacjenta wyrażane jego pięknym uśmiechem.

 

 

                   Przed                                         Po

 szczeka9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 10:

                  Przed                                             Po 

szczeka10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 11:

Pacjent zglosił się do leczenia ortodontycznego, ponieważ istniejąca wada zgryzu spowodowała patologiczne starcie brzegów siecznych siekaczy dolnych, kłów, przedtrzonowców. Założono dwa luki aparatu stałego. Leczenie trwało 2.5 roku. Po zakończonym leczeniu ortodontycznym zęby dolne zostały odbudowane koronami licowanymi porcelana.

 

 

                                                  Po 

 

 szcz11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 12:

Pacjent z nieprawidłowościami zębowymi w luku górnym i dolnym . Leczony aparatem stałym górnym i dolnym, bez redukcji zębów.

 

 

                Przed                                            Po 

szcze12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 13:

Pacjent z nadmiernie wysuniętymi siekaczami górnymi i diastema (szpara) miedzy siekaczami.
Leczona dwoma lukami aparatu stałego z redukcją obu górnych czwórek. Po zakończonym leczeniu ortodontycznym górne boczne siekacze zostały powiększone materiałem kompozytowym, ponieważ ich początkowy kształt był estetycznie niekorzystny

 

 

 

                          Po

 

 

 

 

Przypadek 14:

Nieprawidłowości zębowe leczone z usunięciem zębów

 

                             Po

 

 

 

 

Przypadek 15:

Pacjent z wadą zlokalizowaną w przednim odcinku łuku zębowego górnego i brakami zębowymi zębów górnych (obu czwórek i dolnego siekacza obu piątek i obu szóstek.
Leczony dwoma lukami. Po zakończonym leczeniu ortodontycznym przystąpiono do odtworzenia implantami zębów szóstych dolnych.

 

 

                       Przed                                      Po                        

 szcz15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 16:

Leczenie przeprowadzone z redukcją czterech pierwszych zębów trzonowych.

 

 

                      Przed                                   Po

szcz16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 17:

Pacjent z obustronnym zwężeniem szczeki i odwrotnym nagryzem zębów przednich. Po leczeniu ortodontycznym odbudowano koronę protetyczna zęba 5.

                       

                        Po

 

 

 

 

 

 

Przypadek 18:

Tyło-zgryz z wychyleniem zębów przednich.

 

                           Po

 

 

 

 

Przypadek 19:

Leczenie niewielkich nieprawidłowości zębowych przeprowadzone bez redukcji.

 

                        Przed                                      Po

 szcz19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 20:

Pacjent z nieprawidłowościami zębowymi w luku górnym i dolnym. Leczony aparatem stałym górnym i dolnym z usunięciem obu górnych czwórek.

 

                        Po

 

 

 

Przypadek 21:

Pacjentka z nieprawidłowościami zębowymi i zębem górnym siecznym bocznym prawym większym od lewego o 3mm. Leczona bez usunięcia zębów.

 

 

                 Przed

 

 

 

 

Przypadek 22:

Uzębienie osoby doroślej, która powtórnie zgłosiła sie do leczenia ortodontycznego . W dzieciństwie miała usunięte obie górne czwórki i dolnego lewego kła. Leczenie przeprowadzono aparatem stałym górnym i dolnym. Zmieniono kształt siekaczy górnych przyśrodkowych poprzez szlifowanie powierzchni stycznych zębów.
Pozostał do zmiany przebieg brzegu dziąśle nad górnym siekaczem przyśrodkowym prawym, tak aby poziomy dziąseł obu jedynek były podobne – jest to zabieg przeprowadzany przez periodontologa.

 

                             Po

 

 

 

Przypadek 23:

Nieprawidłowości zębowe w luku górnym i dolnym. Leczenie przeprowadzone bez redukcji.

 

                              Po

 

 

Przypadek 24:

Leczenie jednostronnego zgryzu krzyżowego połączonego z niedoborem miejsca dla kłów.
Leczenie prowadzone z redukcja zębów przedtrzonowych górnych.

 

 

                      Przed                                       Po

szcz24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 25:

Zgryz prosty wraz z przesunięciem linii pośrodkowej. Leczenie prowadzone z redukcja zębów w luku górnym i dolnym.

Przed

 szcz25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 26:

Tyłozgryz obustronny wraz z nieprawidłowościami zębowymi. Leczenie połączone z redukcja obu górnych zębów przedtrzonowych.

 

 

                      Przed                                      Po 

szcz26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 27:

Wada wrodzona Progenia vera. Leczenie ortodontyczne przeprowadzone bez zabiegu operacyjnego, na które pacjentka nie wyraziła zgody.

 

 

                    Przed                                    Po

 szcz27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 28:

Leczenie nieprawidłowości zębowych.

     

       

  Przed                                       Po

szcz28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 29:

Takim uśmiechem obdarowuje nas obecnie pacjentka Ewa, której korekta wady zgryzu przebiegała bez konieczności usunięcia zębów. Leczenie trwało około 1.5 roku i obecnie jest stabilizowane aparatami retencyjnymi. Pozdawiamy Panią, Pani Ewo.

 

                       Przed                                            Po

szcz29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 30:

Pogłębiony nagryz pionowy wraz ze stłoczeniem zębów dolnych. Leczenie prowadzone z redukcją obu górnych zębów przedtrzonowych i dolnego siekacza.

 

 

                         Przed                                            Po

szcz30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 31:

Leczenie prowadzone z redukcją obu górnych pierwszych zębów trzonowych i dolnego zęba siecznego.

 

 

                   Przed                                                Po

szcz31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypadek 32:

Leczenie prowadone z redukcją jednego górnego zęba przedtrzonowego. W dzieciństwie zęby przednie uległy urazowi. Po leczeniu zostały odbudowane.

 

 

 

                            Przed

 

 

 

 

 

Przypadek 33:

Wrodzony brak górnych siekaczy bocznych. Leczenie ortodontyczne przygotowujące do odtworzenia braków zębowych implantami. Zdjęcia pacjenta po zabiegu implantacji.

 

 

                            Przed                                      Po

szcz32

 

 

 

 

Elektroniczny system składania wniosków

MediRaty

MediRaty to pierwszy w Polsce program finansowania („pożyczka medyczna”) płatnych usług medycznych skierowany wyłącznie do branży medycznej. Szeroki wachlarz finansowanych zabiegów oraz bardzo dogodne warunki sprawiają, że MediRaty są doskonałym rozwiązaniem dla Pacjenta, który potrzebuje skorzystać z usług medycznych na najwyższym poziomie, ale bez zbędnego obciążania budżetu domowego czy czekania w kolejce.

Studio stomatologii estetycznej