Nasze usługi

Metodologia stymulacji wzrostu tkanek PRF

W 2001 roku dr Joseph Choukroun z Nicei tworzy nową metodologię stymulacji wzrostu tkanek, którą nazywa: PRF Platelet Rich Fibrin.

Platelet Rich Fibrin to bogatopłytkowa fibryna (PRF) należąca do nowej generacji koncentratów płytkowych o uproszczonym sposobie przygotowywania, bez konieczności biochemicznej obróbki krwi.

Czynnikami wzrostu płytek są:

  • PDGF : Platelet Derived Growth Factor
  • TGF 13: Transforming Growth Factor 61 et 62
  • IGF : Insulin Like Growth factor,

które mają właściwości przyspieszania procesów:

  • angiogenezy
  • tworzenia się fibroblastów i osteoblastów
  • gojenia się

Do tej pory do regeneracji tkanek stosowano metody:

  • PRP Platelet Rich Plasma z 1998 roku
  • PRGF Plasma Rich in Growth factors z 1999 roku i w końcu metodę

Wirówka EBA-20 pozwalająca uzyskiwać fibrynę bogatopłytkową.

Obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed naukowcami jest opracowanie bioaktywnych materiałów chirurgicznych pozwalających na odbudowę ubytków kostnych, minimalizujących proces zapalny i przyśpieszających gojenie.

Zarówno gojenie jak i regeneracja tkanek to dynamiczny wielopoziomowy proces, na który ma wpływ uwalnianie odpowiednich czynników wzrostu w miejscu defektu.

Takim sposobem zastosowania autogennego materiału uwalniającego cytokiny płytkowe jest zastosowanie fibryny bogatopłytkowej należącej do nowej generacji koncentratów płytkowych. Istnieje bowiem łatwa możliwość aplikacji przygotowanego przed zabiegiem biomateriału bezpośrednio w miejscu w którym doszło do zaniku kości.

Technika otrzymywania fibryny bogatopłytkowej została po raz pierwszy opracowana we Francji przez Choukrouna i wsp. z myślą o zastosowaniu w periodontologii i chirurgii stomatologicznej. Sam sposób przygotowania jest niezwykle prosty i polega na pobraniu krwi żylnej od pacjenta bezpośrednio lub w trakcie zabiegu do 10 ml probówek bez żadnego antykoagulantu, którą wiruje się przy użyciu wirówki EBA-20 W efekcie, w wyniku takiego postępowania dochodzi do powstania w środkowej części probówki skrzepu fibrynowego. Powyżej znajduje się osocze ubogopłytkowe (PPP – platelet poor plasma), natomiast na dnie probówki znajdują się krwinki czerwone.

Matryca fibrynowa uzyskana ze środkowej części odwirowanej frakcji będzie sterować procesem gojenia w znacznym stopniu przyśpieszając go i co najważniejsze będzie zwiększać rewaskularyzację przeszczepu poprzez wspomaganie angiogenezy.

Poszczególne frakcje uzyskane po odwirowaniu krwi

Przygotowanie skrzepu fibrynowego

Zaopatrzenie fibryną zębodołu po ekstrakcji zęba

Elektroniczny system składania wniosków

MediRaty

MediRaty to pierwszy w Polsce program finansowania („pożyczka medyczna”) płatnych usług medycznych skierowany wyłącznie do branży medycznej. Szeroki wachlarz finansowanych zabiegów oraz bardzo dogodne warunki sprawiają, że MediRaty są doskonałym rozwiązaniem dla Pacjenta, który potrzebuje skorzystać z usług medycznych na najwyższym poziomie, ale bez zbędnego obciążania budżetu domowego czy czekania w kolejce.

Studio stomatologii estetycznej