Nasze usługi

Odbudowa kości metodą osterodystrakcji

W wyniku utraty zębów dochodzi do atrofii tkanki kostnej szczęki.
W ostatnim dziesięcioleciu w chirurgii szczękowo-twarzowej wykorzystuje się do odbudowy tkanki kostnej metodę osteodystrakcja mechanicznej. Technika osteogenezy dystrakcyjnej ( osteodystrakcji) polega na stopniowym wydłużaniu kości przy użyciu urządzeń zwanych osteodystraktorami. Istotą zabiegu jest nacięcie warstwy kości zbitej, lub przecięcie całej kości, umocowanie śrubami stalowej części dystraktora i szczelne przykrycie tkankami miejsca operowanego.

Leczenie tą metodą można stosować u pacjentów w każdym wieku.

Zalety leczenia osteodystrakcyjnego:

  • duży współczynnik powodzenia,
  • nie wprowadzanie obcego materiału,
  • lepsze efekty estetyczne ,
  • brak potrzeby korekty tkanek miękkich,
  • bezbolesność,
  • możliwość stosunkowo szybkiej implantacji.

Bardzo pokrewną metodą jest osteotomia.
Dzięki niej możemy rozszerzyć wyrostek zębodołowy w miejscu, w którym chcemy wprowadzić implant. Metodę tą można stosować samodzielnie lub razem z użyciem biomateriałów. Polega ona na tym, że operując zestawem specjalnych osteotomów działających rozprężająco na wyrostek zębodołowy oraz kondensujących miejscowo kość o niskiej gęstości zwiększa się pierwotną stabilizację implantu.

Stosując technikę rozprężania kości można osiągnąć następujące rezultaty.

  • w przypadku wąskiego ( 5 mm ), wysokiego ( 10 – 15 mm ) wyrostka zębodołowego można uzyskać jego poszerzenie umożliwiające jednoczasowe wprowadzenie implantu ( max.przyrost szerokości wyrostka 5-6 mm ),
  • w przypadku braku miejsca w wymiarze pionowym spowodowanego obecnością zatoki szczękowej można unieść jej dno 5-6 mm.

Miejsce pod implant przygotowuje się specjalnymi, ręcznie wprowadzanymi klinami o coraz większej średnicy, doprowadzając do kondensacji kości i do podniesienia śluzówki wyścielającej dno zatoki. W tak przygotowane miejsce wprowadza się implant.

Zaletą pracy osteotomiami jest to, że nie doprowadza się do usunięcia kości, lecz powoduje jej kondensację wokół przygotowanego miejsca pod implant.

Elektroniczny system składania wniosków

MediRaty

MediRaty to pierwszy w Polsce program finansowania („pożyczka medyczna”) płatnych usług medycznych skierowany wyłącznie do branży medycznej. Szeroki wachlarz finansowanych zabiegów oraz bardzo dogodne warunki sprawiają, że MediRaty są doskonałym rozwiązaniem dla Pacjenta, który potrzebuje skorzystać z usług medycznych na najwyższym poziomie, ale bez zbędnego obciążania budżetu domowego czy czekania w kolejce.

Studio stomatologii estetycznej