Tag: mostprotetyczny

11 listopada 2017

Niekiedy usunięcie zęba jest koniecznością. Jeśli nie zdecydujemy się na wypełnienie powstałej luki, ryzykujemy, że z czasem pewnych konsekwencji nie będzie można już cofnąć. Dlatego zanim dojdzie do ekstrakcji stomatolog powinien zaplanować dalsze postępowanie. Możliwości jest kilka: implant, most, czyli stała proteza uzupełniająca brak jednego lub kilku zębów, lub proteza ruchoma.
Most protetyczny to inaczej uzupełnienie protetyczne umożliwiające wypełnienie luki w łuku zębowym. Typowy most protetyczny składa się z koron protetycznych osadzonych na zębach filarowych (bądź implantach), połączonych z przęsłem lub przęsłami (są to sztuczne zęby zastępujące brakujące uzębienie).

most