Leczenie bezzębia przy pomocy implantów zębowych

6 listopada 2016

Pacjentka ze starymi, ponad 20-letnimi implantami w szczęce i zniszczonymi zębami w żuchwie.

p1

Obnażone implanty, których nie można było wykorzystać w dalszym leczeniu, usunięto delikatnie przy pomocy ultradźwięków – piezosurgery. Zęby w żuchwie usunięto. 

p16

Wprowadzono 5 implantów w żuchwie, 5 implantów w szczęce, po stronie lewej pacjenta pozostawiono stary implant Straumann’a, natomiast po stronie prawej ze względu na małą ilość kości wprowadzono implant zygomatyczny, oszczędzając pacjentowi konieczności pobierania kości własnej.

dsc_12801dsc_1272

Zarówno w szczęce jak i w żuchwie wykonano uzupełnienia stałe – mosty, odtwarzające pełne łuki zębowe.

dsc_0017

 

Uzyskano bardzo korzystny efekt estetyczny oraz w komfortowy dla pacjenta sposób odtworzono prawidłową funkcję żucia i mowy.